neokeek blog

Welkom bij de WAARDECLUB. Thema’s waardeweblog: weldaad, waardeformule, inner en outer governance, bedrijfsenergetica, waardemaken, waardedragend ondernemen, valuetuning, waardeformule, waardeprofiel, waarmaken, omwaarderen, waarderegie, uitdagingscyclus, contextstanding before branding, waardebewustzijn, waardecreatie, waarde-innovatie, waardebeleving, waardewerken, waarderealisatie, belevingswaarde, waardecycli, waardedragers, oertypering zaak, identiteitprofilering, ondernemerstypen, company economics, netto-waarde, bedrijfsenergetica, floration.

Foto: dansperformer Sylvie Guillem. Virtuositeit als summum van waarde-expressie voor de echte waardegenieter ?

Dit waardeweblog is voor co-creators, medescheppers, medemakers, meemakers, meedenkers, medebelevers, meevoelers, meedoeners, meewillers en …. volgers. Voor waardemakers, waardedragers, waardetuners, waardebelevers, waarderegisseurs, euconomen en ……. waar-makers. Dus voor een bont gezelschap !

Het is de bedoeling in dit blog met een neokeek te komen: de neokeek, deze week. Wekelijks dus een nieuwe kijk op ondernemersonderwerpen. Met hier en daar wat neotaal in een neotoon !

Hoe virtuoos ben jij ?

Jac : 21 februari 2018 : virtuositeit

Waarde bezoeker,
Verwijzend naar de foto hierboven: wat vind je momenteel van jouw waarde-expressie ? Hoe virtuoos ben jij en is jouw organisatie ? Ben jij zelf al een waardeperformer of ben je nog een waardezoeker ? En hoe zit dat bij jouw organisatie ? Hoe ziet de waardering eruit als jij spontaan jouw eigen antwoorden geeft op deze vragen ?

Ik besef dat vragen stellen gemakkelijker is dan stellige bekrachtigende en dragende antwoorden te  krijgen. Met dit soort vragen raak je wel de kern van betekenisondernemen en waardedragend ondernemen. Op deze contentwebsite is hierover het nodige geschreven. Dit eerste blogbericht blijft daarom kort omdat er voor belangstellenden die echt inzicht willen genoeg te lezen en leren valt op deze site.

De uitnodiging is dan ook om elkaar in de waardeclub op deze blogpagina te ontmoeten over de hierboven genoemde soort onderwerpen. So welcome

Reageer»