waardedragend ondernemen

 Jouw zaak als waardedrager en waardemaker.

Jouw zaak en jezelf meer waar(d) !
Geef kleur aan jouw zaak en jezelf !

Dragend model waardemaken

Draagkracht = denkkracht + wilskracht + gevoelskracht + daadkracht. Het brengt de ja-kracht van gericht leven tot uitdrukking…

W = Waardekern: waar de horizontale lemniscaat van de mens en de verticale van de “zaak’ samenkomen voor valuetuning, de afstemming van waarde met de klant. waardekern Valuetuning geeft aan wat verbindt en is de beste basis voor co-creatie van waarde met de klant, ook met inschakeling van partners en overige stakeholders. Het vertegenwoordigt een eucosysteem, het systeem dat economisch goed (eu-co) werkt voor klant en dienstverlener. Het is de context, het engagementplatform voor de dienstverlening. Het gaat niet alleen om het oplossen van problemen maar vooral om inzicht in de oorzaken en het profijt dat de klant daaruit kan verkrijgen. De werkaannemer denkt vanuit de klantwensen mee over profijt en benodigde activiteiten in de context van de klant en zorgt turn-key voor diensten als oplossingen.

Websitesamenvattende neotoon

Dragend ondernemen berust van nature op waarde. Alleen waarde is echt dragend  voor het ondernemen.

Jouw waardeprofiel Jouw waardeprofiel: klantwaarde + eigenwaarde + groepswaarde (van jouw team met jouw inbreng) + attitude (geestwaarde) + materiele waarde.  Alle deze aspecten gewaardeerd op de schaal van 1 t/m 10 en gedeeld door 5 geeft het algehele waardeniveau van jouw profiel aan….. En hoe is dat voor jouw zaak ? waardeprofielzaak  

Diepzin: waardeformule voor jouw zaak

Met de diepzin wordt de waardeformule verwoord en geeft weer het wie, waarom, wat en hoe van de zaak en jouzelf. Neopreneur als voorbeeld: 
Neopreneur helpt als mentor, leraar en betekeniseconoom (wie) innoverende dienstverleners (voor wie) bij het opzetten en effectueren van hun waardeformule met dragend ondernemen (wat) omdat alleen waarde levensvervulling en rendement geeft (waarom). Door waardemaken en omwaarderen wordt  dat waargemaakt (hoe).
De bijhorende zinspreuk is: Maak jouw zaak en jezelf meer waar(d) !

Het gaat om diepte in de zaak !
Wat geestelijk en materieel werkt wordt met elkaar verbonden tot een bezielde zaak die uit hart voortkomt. Het is deze inner governance die een voorwaarde is voor adekwaat leidinghebbenHet wordt dan belichaamd leiderschap, dragend leiderschap. 

Neotaal en filosofie
Op deze website wordt neotaal gebruikt voor de focus op het waardeperspectief.

Waardemaken voor dragend ondernemen is niet bedoeld als managementmodel. Het gaat meer om een houding bij het proces van waardemaken. Waar je voor staat, de zaak, is de essentie en de hier beschreven kaders en opzet zijn er voor de bewustwording daarvan. En dat gebeurt vanuit talenten en niet vanuit methoden. En vanuit antwoorden op waarom-vragen.

Dragend ondernemen (do) impliceert dat je alleen door doen kunt waarmaken. De harde praktijk is helaas dat het vaak bij mooie ideeën en gedachten blijft en het niet wordt gerealiseerd. Innovatie als bedoeld in deze context is emergent en is dus niet gepland en kost niets. Innovatie is de invulling van innoverende denkbeelden.

Waardemaken en waarmaken gebeurt vanuit enrealisme (impliciet realisme inclusief de realisatie-opzet) als levensvisie. Gekeken wordt naar wat werk-e-lijk is, naar dat wat werkt. Het geeft ook aan wat niet werkt. Enrealisme geeft het realisatiekader vanuit eunomics, de wetten (nomos) van de waarde/het goede (eu). Toegepast op de systeemdimensie in het waardemodel wordt dat euconomics. Voor de zaak dus company euconomics.

Voor de uitdagingscyclus die hierna nog nader wordt uitgewerkt is enactment de leidraad. De structuur ontstaat hierbij al werkende weg door inner governance. Voor de beheersingscyclus is cybernetica de leidraad gebaseerd op outer governance.